KlantsegmentatieDe juiste aandacht voor de juiste klant Workshops voor accountantskantoren

Waarom deze workshop?

Een van de uitdagingen waar wij accountants vaak over horen is dat zij nog geen gedifferentieerde klantbediening toepassen. Elke klant wordt op dezelfde manier behandeld volgens het principe ‘u vraagt, wij draaien’. Winstgevendheid per klant- of klantgroep is onduidelijk. Evenals of de klant genoeg, te veel of juist te weinig aandacht krijgt.

Jammer, want als je weet op welke klanten je eigenlijk zou willen richten en welk type bediening en prijs bij welk type klant past, dan zou de aandacht en de kostbare inzet van mensen en middelen veel gerichter plaatsvinden. Dit draagt bij aan balans tussen inzet/kosten en opbrengst. Én aan klantenbinding op langere termijn. Omdat klanten voldoende aandacht krijgen en de toegevoegde waarde van hun accountant meer ervaren.

Dit haal je uit de workshop:

  • Inzicht in klantenportefeuille vanuit impact en inspanning
  • Bedenken hoe je klanten anders wil segmenteren
  • Focus bepalen: welke klanten wel, welke niet
  • Concrete acties voor vervolgonderzoek en analyse
Vrijblijvend gesprek aanvragen

Wat gaan we doen?

We helpen inzicht te krijgen in hoe de klantenportefeuille is opgebouwd, waar de meeste en minste focus ligt. En in hoeverre de manier waarop en de intensiteit waarmee je deze klanten bedient, past bij de prijs die je daarvoor rekent. En bij de ambities!

Deze sessie zorgt voor bewustwording en geeft inspiratie en handvatten om met dit thema verder aan de slag te gaan.

Meer informatie over onze workshop en inschrijving

Onze workshops zijn interactieve en inspirerende sessies waarin betrokkenheid van deelnemers gevraagd wordt middels brainstorming. De diverse workshops spelen praktisch in op de thema’s en uitdagingen binnen de branche.
En geven inzicht, richting en altijd een of meer antwoorden op de ‘hoe lossen we dit op’ vraag.

Naast in company bieden we deze workshop ook aan in samenwerking met en voor leden van diverse branche- en opleidingsorganisaties. Aan het einde van de workshop neem je de opbrengst mee: een inspirerende praatplaat om in je eigen organisatie het thema actief onder de aandacht te brengen. Getekend door Flatland Agency. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

Wil je deze groeikansen niet laten liggen?

Schikt de datum je niet voor een van de geplande workshops, of wil je meer weten over de in company mogelijkheden? Stuur ons een bericht en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.